Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

Ναός του Αγίου Γεωργίου στο Εντιρνέ καπού
Κοντὰ στὴν πύλη τῆς Ἀδριανουπόλεως, Ἐδιρνέκαπου, καὶ σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ τέμενος τῆς Μιραμάχ, τῆς κόρης τοῦ σουλτάνου Σουλεϊμὰν τοῦ Α´ τοῦ Μεγαλοπρεποῦς, βρίσκεται ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
 
 

ἐκκλησία ἀποτελεῖ, κατὰ κάποιον τρόπο, συνέχεια παλαιότερης βυζαντινῆς μονῆς ποὺ γκρέμισαν, τὸ 1555 οἱ Ὀθωμανοὶ γιὰ νὰ ἀνεγερθῇ, στὴν θέση της τὸ τέμενος τῆς Μιραμάχ. Ἀργότερα, καὶ ὕστερα ἀπὸ εἰδικὴ σουλτανικὴ ἄδεια χτίζεται ναός. «Δοθείσης ἀδείας», γράφει Σκαρλάτος Βυζάντιος, «ἔκτισαν μετὰ δώδεκα ἔτη [...] τὸν νῦν σῳζόμενον ξυλόστεγον ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τὸν ὁποῖον ὀνόμασαν Μονήν, εἰς μνήμην τῆς πρώτης ἐκείνης [...]».
Ἀπὸ ἐπιγραφὲς γνωρίζουμε ὅτι ναὸς ἐπισκευάσθηκε τὸ 1726 καὶ ἀνοικοδομήθηκε ἐκ βάθρων τὸ 1836.
 
 
Σήμερα, ἂν καὶ ἐσωτερικὰ κατάσταση εἶναι ἀρκετὰ καλή, καὶ σ᾽ αὐτὸ βοηθᾶ συνεχὴς φροντίδα τῶν ἐνοριτῶν, ἐξωτερικὰ χρειάζεται συντήρηση, ὅπως καὶ τὸ κτήριο τοῦ σχολείου ποὺ παραμένει κλειστό.

 
ναὸς εἶχε γνωρίσει, ὅπως μας πληροφορεῖ Γεδεὼν μεγάλη ἀκμὴ παλιότερα, γιατί ἔξω καὶ σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὴν πύλη τῆς Ἀδριανουπόλεως, ὑπῆρχαν ἀνεμόμυλοι ποὺ ἀνῆκαν σὲ Ἕλληνες καὶ Βούλγαρους ἰδιοκτῆτες. Οἱ συντεχνίες λοιπὸν ὅλων ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ ἄλευρα, μυλωνάδες, σιτέμποροι, ψωμάδες, σιμιτζῆδες, παξιμαδοποιοὶ κ.λπ. εἶχαν, κατὰ κάποιον τρόπο τὴν ἐκκλησία ὑπὸ τὴν προστασία τους.

 


Ἰσμήνη Καπάνταη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου