Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Η οδός Αγκύρας στο Σίρκετζι στα χρόνια του 1960- Sirkeci Ankara Caddesi 1960 yıllarında


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου