Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

Αι πρώται Σχολικαί Αποικίαι Κωνσταντινουπόλεως
Από το "Αι πρώται Σχολικαί Αποικίαι Κωνσταντινουπόλεως-Έκθεσις Πεπραγμένων- Λογοδοσία" Εν Κωνσταντινούπολει 1921.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου