Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

Δελτίον Υγειονολογικόν Αρρεναγωγείου Αγίου Κωνσταντίνου

Από το βιβλίο ¨Αι πρώται Σχολικαί Αποικίαι, Έκθεσις Πεπραγμένων- Λογοδοσία, Εν Κωνσταντινουπόλει 1921
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου