Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Πύλες των βυζαντινών τειχών
Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Παράρτημα του ΙΔ΄ τόμου "Αρχαιολογικός χάρτης των χερσαίων τειχών της Κωνσταντινουπόλεως", 1884.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου