Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Νιχώρι- Yenikoy Aya Nikola Rum Ortodoks kilisesi


Πάνω αριστερά το Ζωγράφειο Παρθεναγωγείο Νεοχωρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου