Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Κατεδαφίσεις για την κατασκευή της Atatürk Bulvarı στα τέλη της δεκαετίας του 1930- Atatürk Bulvarı'nın ilk etabı için yıkımlar yapılıyor 1930'lu yılların sonunda


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου