Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018

Κατάστασις της Μονής μετά την Υψηλαντικήν ανακαίνισιν, και Ηγούμενοι αυτής εν τη εποχή ταύτη


"Υπόμνημα Ιστορικόν περί της κατά την Χάλκην Μονής της Θεοτόκου", εν Κωνσταντινουπόλει 1846.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου