Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Πυρκαϊά εν Κωνσταντινουπόλει


ςφημερίς των Κυριών, 19 Απριλίου 1887.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου