Σάββατο 9 Μαρτίου 2019

Τα ερείπια του ναού της Θεοτόκου των Χαλκοπρατείων- Cağaloğlu Acemoğlu Mescidi kalıntıları 1943


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου