Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Τοποθεσία της Μονής της Θεοτόκου, και οικοδομή αυτής

"Υπόμνημα Ιστορικόν περί της κατά την Χάλκην Μονής της Θεοτόκου", εν Κωνσταντινουπόλει 1846.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου