Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Κατάστασις της Μονής μετά την ανακαίνισην αυτής υπό του Παναγιωτάκη ΙΙΙ


"Υπόμνημα Ιστορικόν περί της κατά την Χάλκην Μονής της Θεοτόκου", εν Κωνσταντινουπόλει 1846.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου