Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014

Κυριακή 20 Ιουλίου 2014

Η Πόλη μετά το σεισμό του 1894- İstanbul 1894 depreminden sonra


Η φωτογραφία στα πέριξ της Στήλης του Κωνσταντίνου.

Η εις ουρανούς πυρφόρος ανάβασις Ηλιού του προφήτου

Αγία Σοφία-Ayasofya


Άποψη του βόρειου υπερώου
με τη χαρακτηριστική ορθομαρμάρωση 
και τους πράσινους κίονες
με τα μεταξύ τους θωράκια.
Στην κορυφή των κιόνων
τα εξαιρετικά λεπτοδουλεμένα 
λευκά μαρμάρινα κιονόκρανα.

Σάββατο 19 Ιουλίου 2014

Ο ναός της Αγίας Θεοδοσίας- Gül camii


Στα αριστερά ο ναός της Αγίας Θεοδοσίας και στα δεξιά το Αγιακαπί χαμάμ.

Αδαμαντοπώλης καπνίζων...


Εφημερίδα " Κωνσταντινούπολις" 17 Ιουνίου 1869.

Προύσα-Bursa