Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

Άμινδος-Άβτζιλαρ-Avcılar


Στα πέριξ της πύλης της Αδριανούπολης στα 1931- Edirnekapı civarında 1931


Στο βάθος διακρίνεται το παλάτι του Πορφυρογέννητου (Tekfur sarayı) και μπροστά σε αυτό το ρωμέικο νεκροταφείο.

Μονογραφία της Μητροπόλεως Χαλκηδόνος VΙΙ