Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016

Κωνσταντινούπολη : Η ιστορική χερσόνησος-İstanbul : Tarihi yarımada


Αι πρώται Σχολικαί Αποικίαι Κωνσταντινουπόλεως
Από το "Αι πρώται Σχολικαί Αποικίαι Κωνσταντινουπόλεως-Έκθεσις Πεπραγμένων- Λογοδοσία" Εν Κωνσταντινούπολει 1921.

Κινστέρνα του Αέτιου- Çukurbostan , Vefa Stadı


Στο βάθος αριστερά διακρίνεται η Μονή της Χώρας και στο κέντρο το Παλάτι του Πορφυρογέννητου.

Ρωμηοί φαρμακοποιοί της Πόλης : Οι απαρχές


Θεόδωρος Κυρκούδης
 " Ρωμηοί φαρμακοποιοί της Κωνσταντινούπολης
και η δράση τους 
από το 1840 έως σήμερα "
Αλεξανδρούπολη 2009

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016