Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

Επίσκεψις του υπουργού Παιδείας στη Μεγάλη του Γένους Σχολή στα 1911

Το Μακρυχώρι στα χρόνια του 1920- Bakırköy 1920'ler


Η Θράκη κατά την ελληνική επανάσταση του 1821 - 3Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος
"Ιστορία του βόρειου ελληνισμού
Θράκη"
Θεσσαλονίκη 1990