Παρασκευή 26 Απριλίου 2019

Η ακολουθία του Επιταφίου εν τοις ΠατριαρχείοιςΕφημερίδα "Κωνσταντινούπολις" 27 Μαρτίου 1904.

Ο Επιτάφιος Θρήνος στο Αγίασμα των Βλαχερνών


Εφημερίδα "Κωνσταντινούπολις" 24 Μαρτίου 1904.

Η φιλανθρωπία εν Διπλοκιονίω


Εφημερίδα "Κωνσταντινούπολις" 23 Μαρτίου 1904.

Δευτέρα 22 Απριλίου 2019

Ψηφιδωτό της Αγίας Σοφίας

Πρόκειται για το ψηφιδωτό που βρίσκεται πάνω από την κεντρική βασιλική πύλη. Στο κέντρο ο Χριστός ένθρονος, κρατά το Ευαγγέλιο ανοιγμένο στο χωρίο "Ειρήνη υμίν. Εγώ ειμί το φως του κόσμου" και ευλογεί. Εκατέρωθεν, σε στρογγυλά μετάλλια, η Παναγία και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Στα πόδια του Χριστού υποκεκλιμένος δέεται ένας αυτοκράτορας. Λένε ότι εικονίζεται ο Λέων ΣΤ' ο Σοφός.
Στην πάνω φωτογραφία το ψηφιδωτό πριν τον καθαρισμό του στη συνέχεια οι άλλες δύο κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και η τελευταία μετά τον καθαρισμό του.

Ιεραί Ακολουθίαι εν Παναγία Καφατιανή Γαλατά


Εφημερίδα "Κωνσταντινούπολις" 22 Μαρτίου 1904.