Κυριακή 20 Μαρτίου 2016

Το Μπλε Τζαμί και η Θάλασσα του Μαρμαρά-Sultanahmet camii ve Marmara Denizi


Αγία Σοφία


Κυριακή της Ορθοδοξίας στα 1888


"Εκκλησιαστική Αλήθεια" 16 Μαρτίου 1888.

Μονή της Χώρας-Kariye camii

Ο τρούλος του ταφικού παρεκκλησίου

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016

Το μπακλά χωράνι
Από το βιβλίο " Ιστορία των Ταταούλων" υπό του επισκόπου Παμφίλου Μελισσηνού Χριστοδούλου εν Κωνσταντινουπόλει 1913.