Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018

Νίκαια-İznik
Ο Βασίλης Σαλέας στην Κωνσταντινούπολη-Vasilis Saleas İstanbul`da-Vasilis Saleas in Istanbul


Σαρίγιερ τέλη του 19ου αι.- 19. yüzyılın sonu Sariyer


Οδοκαθαριστής στο βυζαντινό Ιππόδρομο- Atmeydaninda çöpçü