Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019

Εργασίες στο Αλάι κιόσκ στα 1959- Gülhane Alay Köşkü restorasyonu 1959


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου