Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020

Πυρκαϊά εις την Εμπορική Σχολήν Χάλκης


Εφημερίδα "Κωνσταντινούπολις" 4 Ιανουαρίου 1905.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου