Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Αι εξετάσεις του Παρθεναγωγείου της Παλλάδος
Εφημερίδα "Αυγή" 12 Ιουλίου 1881.

1 σχόλιο: