Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

Δελτίον κινήσεως των εν τοις Εθν. Φιλανθρ. Καταταστήμασι διαιτωμένων


   Εφημερίδα "Εκκλησιαστική Αλήθεια" 17 Δεκεμβρίου 1893.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου