Κυριακή 8 Μαΐου 2011

Μίλιον-Milion

Το Μίλιον κατασκευάστηκε στη νεοϊδρυόμενη πόλη στα τείχη του Βύζαντα του αρχαίου Βυζαντίου, μπροστά σε μια πύλη του τείχους,στο ξεκίνημα της Μέσης οδού. Το Μίλιον ήταν το κέντρο της πόλης από όπου ξεκινούσε το μέτρημα των χιλιομετρικών αποστάσεων για κάθε γωνιά της αυτοκρατορίας. Ήταν ακριβώς δίπλα στο Αυγουσταίον και είχε άμεση σχέση με αυτό.
Fichier:Constantinople imperial district.png

Ο χάρτης δείχνει τη θέση που κατείχε το Μίλιον στη Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.


Ήταν ένα τετράπυλο από πάνω κλειστό. Στο πάνω μέρος υπήρχαν αγάλματα, ανάμεσα σε αυτά της θεάς Τύχης, του Μ. Κωνσταντίνου και της μητέρας του Ελένης.

Αναπαράσταση του μνημείου. (Πηγή http://www.arkeo3d.com/byzantium1200/milion.html)

Κατέχοντας ένα σημαντικό μέρος στις εκδηλώσεις του παλατιού συνεχώς κατασκευάζονταν προσθήκες.Ο Ιουστινιανός τοποθέτησε ένα ηλιακό ρολόι. Ο Ιουστίνος Β (565-578) τοποθέτησε αγάλματα της συζύγου και της κόρης του.
Οι αυτοκράτορες Φιλιππικός Βαρδάνης και Αναστάσιος Β τον τρούλλο της κατασκευής τον στόλισαν με τοιχογραφίες των συνόδων. Όμως αυτές οι τοιχογραφίες από τον ενάντιο στις εικόνες Κωνσταντίνο Ε απομακρύνθηκαν και στη θέση τους μπήκαν σκηνές από τον Ιππόδρομο.


Στα επεισόδια που γινόταν και στις οδομαχίες του εξεγερμένου όχλου της πόλης το Μίλιον κατείχε σημαντική θέση λόγω της δεσπόζουσς θέσης του.
Με αυτοκρατορική απόφαση το 1268-1271 το Αυγουσταίον μαζί με το Μίλιον πέρασε στην περιουσία της Αγίας Σοφίας.
Το πότε γκρεμίστηκε το μνημείο είναι άγνωστο,πάντως στα τέλη του 15 ου αι. ήταν ακόμα στη θέση του.


Σε εργασίες που έγιναν το 1967-68 στηριζόμενες σε πληροφορίες και εξαιτίας βυθομετρικών μελετών στα σπίτια που υπήρχαν χτισμένα στο χώρο και τα οποία γκρεμίστηκαν, βρέθηκαν θεμέλια τοίχων και κομμάτια μαρμάρινου βάθρου.


Σήμερα υπάρχει ένα μόνο μικρό κομμάτι να θυμίζει το χώρο όπου βρισκόταν το εντυπωσικό Μίλιον.


Ότι απέμεινε από το Μίλιον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου